Prospekt jest zaktualizowany, o następujące zmiany w przepisach:
Zmiana z dnia 2023-09-24 - Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Zmiana z dnia 2023-09-26 - Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.
Zmiana z dnia 2023-07-16 - Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Pobierz prospekt informacyjny