Moje kontoKoszyk
HARMONOGRAMBILETY
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności i polityka cookies

Informacje wstępne:

Platforma internetowa https://forumdewelopera.pl została Państwu udostępniona przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488,

Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected] lub kierując tradycyjną korespondencję na adres Administratora podany powyżej.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

W jakim celu będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w celu kontaktu z użytkownikami, a także w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.  

Dane osobowe przetwarzamy także dla celów statystycznych i marketingowych.

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych:

  1. Niezbędność wykonania umowy.
  2. Prawnie uzasadniony interes
  3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Zgoda użytkownika  

Czy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas zgodę na przetwarzanie danych można zawsze odwołać. Dotyczy to danych przetwarzanych w celach marketingowych oraz danych podanych dobrowolnie.  

Zgodę można odwołać pisząc na adres e-mail: [email protected] Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin.

Dane osobowe pozyskane dla celów marketingowych, statystycznych i dane podane dobrowolnie przechowywane są do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, wysyłkowe, podmioty, z których usług korzystamy w celu poprawienia funkcjonalności platformy, podmioty świadczące usługi księgowe), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie konta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.  

Social media

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Instagram, Facebook, Youtube i LinkedIn. W związku z posiadaniem profili w social mediach Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a także w razie takiej potrzeby na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dane osobowe użytkowników social media są przetwarzane w celu umożliwienia tym osobom aktywności na profilach, a także w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom informacji o planowanych wydarzeniach i innej aktywności Administratora, w związku z promowaniem różnego rodzaju inicjatyw, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Strona Administratora zawiera wtyczki przekierowujące do portali społecznościowych.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody.

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu oraz w celu dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. 

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy.

Czy korzystamy z plików cookies i czym one są?

Strona internetowa Administratora, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies i w jakim celu z nich korzystamy?

Z plików cookies korzystamy w celu zarządzania stroną, sprawnego wykorzystania narządzi usprawniających stronę, które analizują dane związane z korzystaniem ze strony przez Ciebie i innych użytkowników. Pliki cookies zbierają dane IP użytkowników oraz ich zachowanie na stronie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach: FirefoxChromeInternet ExplorerOperaSafari

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

 

 

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami.

Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania marketingowe. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana na stronie internetowej Administratora.

cartphone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram